KOPALNIE I PAK. Na razie bez prywatyzacji

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że odstąpiło od negocjacji w procesie prywatyzacji KWB Adamów, KWB Konin i Zespołu Elektrowni PAK. Elektrownie mają być sprzedane poprzez Giełdę Papierów Wartościowych.

Pełna treść komunikatu: ,,Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji i zamknięciu bez rozstrzygnięcia procesu prywatyzacji spółek: Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z siedzibą w Turku, Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. z siedzibą w Kleczewie oraz Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. z siedzibą w Koninie podjętego na podstawie zaproszenia ogłoszonego publicznie w dniu 1 lutego 2010 r. w dzienniku Rzeczpospolita.

W związku z brakiem możliwości sprzedaży akcji Skarbu Państwa w spółce Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. na rzecz Elektrim S.A., wynikającym ze zrzeczenia się przez Elektrim S.A uprawnień do nabycia ww. akcji wynikających z umowy prywatyzacyjnej z dnia 30 marca 1999 r., Minister Skarbu Państwa planuje w porozumieniu z pozostałymi akcjonariuszami ZE PAK S.A wprowadzenie akcji ww. spółki do publicznego obrotu i sprzedaż akcji ZE PAK S.A. na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rozwiązanie to także nawiązuje do zapisów przedmiotowej umowy.

W powyższy scenariusz wpisana jest możliwość uruchomienia procesu prywatyzacji ww. Kopalń w trybie publicznym”.

(źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa)