KONIN, KOŁO, SŁUPCA, TUREK. Pytamy o finanse w szpitalach

Szpitale w regionie konińskim zapytaliśmy o następujące kwestie:

  1. Ilu w roku 2010 było leczonych pacjentów?
  2. Ilu było zatrudnionych pracowników, z rozbiciem na poszczególne grupy zawodowe?
  3. Jakie było przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych grupach zawodowych?
  4. Jaki był budżet szpitala?

Jak na razie otrzymaliśmy odpowiedź z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Gdy otrzymamy pozostałe, przyjdzie czas na porównania. Oto pełna odpowiedź ze szpitala konińskiego.

Ad. 1

W 2010 r. leczono 39 684 pacjentów.

Ad. 2

Grupa zawodowa Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna
lekarz 56 182
farmaceuci 6
pozostały wyższy personel medyczny 51 2
średni personel medyczny w tym:

  • pielęgniarki
  • położne
865

610

74

10
niższy personel działalności podstawowej 22
pracownicy administracji 92 3
pracownicy gospodarczy i obsługi 130
Razem 1222 197

Łącznie umowa o pracę i umowa cywilno-prawna – 1419.

Ad. 3

Grupa zawodowa Przeciętne wynagrodzenie
lekarz 7792,40
farmaceuci 5863,84
pozostały wyższy personel medyczny 3481,33
średni personel medyczny w tym:

  • pielęgniarki
  • położne
2266,57

3411,95

3411,86

niższy personel działalności podstawowej 1951,42
pracownicy administracji 3104,44
pracownicy gospodarczy i obsługi 2295,59

Ad. 4

Wysokość przychodów określona w planie finansowym 136.316,4 tys. zł

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA