GRODZIEC. Maria Dąbrowska i Dzień Dawcy Szpiku

IS_033

,,Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka” słowa pisarki Marii Dąbrowskiej, patronki Szkoły Podstawowej w Grodźcu wpisują się w Dzień Dawcy Szpiku, który 26 marca odbędzie się właśnie w tej miejscowości. W godz. 10.00 – 16.00 planowana jest rejestracja potencjalnych dawców. Miejscem akcji będzie hala sportowa przy Zespole Szkół w Grodźcu.

Zespół to Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Dyrektorem ZS jest Krzysztof Wegner, wicedyrektorami: Anna Dobropolska i Krzysztof Nowicki. Radę Rodziców reprezentują: Ewa Szmytka i Agnieszka Janiak. W Szkole Podstawowej wiedzę zdobywa 173 uczniów, w Gimnazjum – 221.

Zespół Szkół w Grodźcu może pochwalić się wieloma osiągnięciami, o których będziemy pisać na łamach Konińskiej Gazety Internetowej. Jest obecna w życiu społeczności lokalnej poprzez m.in. organizację wieczoru poetyckiego, gminnych obchodów Święta Niepodległości, koncertu charytatywnego.

Szkoła to wykwalifikowana kadra i dobra baza. Uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia (koła zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, historyczno-regionalne, informatyczne, chór, Uczniowski Klub Sportowy). Bardzo dobrze wypadają na egzaminach zewnętrznych. W wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu finalistami zostali: geograficznego – Jakub Rezler, historycznego – Tomasz Lipiński, biologicznego – Sylwia Gręda. Osiągnięcia w konkursach interdyscyplinarnych na etapie rejonowym to: III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowia organizowanej przez ZG PCK – Monika Kuźnik, I miejsce w Powiatowym Konkursie Ochrony Środowiska organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Koninie – Sylwia Gręda, znakomite lokaty w zawodach sportowych (Michał Bonczysty zajął I miejsce w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w Tenisie Stołowym Szkół Gimnazjalnych), udział szkoły w Gimnazjalnej Akademii Nauk (zajęcia z matematyki, chemii, fizyki, biologii, przedsiębiorczości, języka angielskiego prowadzone przez nauczycieli Gimnazjum i pracowników UMK w Toruniu.

Uczniowie i nauczyciele biorą udział w akcjach charytatywnych. Dzień Dawcy Szpiku jest kolejną z nich. Organizatorzy zapraszają już 26 marca.

is_031

Picture 1 of 20

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA