KONIN. Narkotyki atakują młodych

W roku 2010 z pomocy terapeutycznej w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia ,,Monar” korzystało 65 osób, z tej liczby 25 to osoby z problemem narkotykowym. Taką informację zawarto w sprawozdaniu z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym było jednym z zadań publicznych. Realizowało je Stowarzyszenie ,,Monar”. W ramach zadania prowadzono poradnictwo i terapię dla osób uzależnionych od narkotyków i eksperymentujących z nimi oraz poradnictwo i terapię dla rodzin tych osób. Udzielono ogółem 260 świadczeń. Z pomocy terapeutycznej korzystało 65 osób, z tej liczby 25 to osoby z problemem narkotykowym. Częściej do Punktu zgłaszali się rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży używającej narkotyków. Spośród osób z problemem narkotykowym przeważająca liczba klientów to ludzie młodzi pomiędzy 17 a 25 rokiem życia. Większość z nich używała kilku środków psychoaktywnych (marihuany, amfetaminy, alkoholu) równocześnie. Trzy osoby skierowano do stacjonarnych placówek terapii uzależnienia, pracownicy Punktu utrzymują z tymi osobami stały kontakt (co daje szansę na wsparcie i kontynuowanie pracy nad zdrowieniem z uzależnienia także po odbytej terapii stacjonarnej).