GOLINA, GRODZIEC, RYCHWAŁ, RZGÓW, STARE MIASTO, TULISZKÓW. Solidarni jak mąż i żona

IS_2045

Do Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie” należą przedstawiciele 6 gmin: Goliny, Grodźca, Rychwała, Rzgowa, Starego Miasta i Tuliszkowa. Na walnym zebraniu członków organizacji, które odbyło się w Rzgowie, jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2010 rok. Z członkostwa w kierownictwie organizacji zrezygnował Bolesław Mazurek, przedstawiciel gminy Tuliszków. Serdecznie podziękowano mu za kilkuletnią pracę.

Jak podkreślił w swoim sprawozdaniu prezes Ireneusz Ćwiekm głównym celem Stowarzyszenia stanowiącego Lokalną Grupę Działania (LGD) jest zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków, oparty na trwałych podstawach trójsektorowej współpracy poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz potencjału społeczno-gospodarczego powiatu. Gdy się to przełoży na język praktycznych zadań, można zobaczyć, że takie wspólne działanie opłaca się. I można dzięki temu sporo dobrego zrobić. Zarówno dla samorządów, jak i mieszkańców.

Przede wszystkim chodzi o pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego na różnego rodzaju zadania i inwestycje. Stowarzyszenie zachęca i podpowiada, jak skutecznie wykorzystać szansę związaną z programami unijnymi. Możliwości są szerokie. Na przykład w roku ubiegłym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynął wniosek na zakup wyposażenia – sceny w celu podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, co spowoduje kompleksowość świadczonych usług oraz wzrost dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia (wniosek mikroprzedsiębiorstwa) i na m.in. rewaloryzację placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny (wniosek gminy). Warto więc próbować.

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie” tworzą: prezes Ireneusz Ćwiek – Janowice, gmina Stare Miasto; wiceprezes Leokadia Śniegowska – Rychwał; wiceprezes Kinga SzykownaWęglew Kolonia, gmina Golina; sekretarz Beata Nowicka Wielołęka, gmina Grodziec, skarbnik Barbara Fabiszak – Rzgów, Alina Przybysz – reprezentuje gminę Tuliszków (zastąpiła Bolesława Mazurka).

Adres Stowarzyszenia: 62 – 571 Stare Miasto, ul. Główna 16. Dyrektorem biura jest Iwona Bańdosz, tel. 63 241 69 52.

PS. Wszystkie teksty dotyczące działalności Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie” będzie można znaleźć w dziale: GMINY I POWIATY, zakładka: Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie”. Zapraszamy.

is_1999

Picture 2 of 33