GRODZIEC. Strażacka zmiana warty

IS_2143

Nowym prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Grodźcu został Aleksander Andrzejewski. Zastąpił Kazimierza Staszaka. Na X Zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grodźcu podsumowano działalność w roku ubiegłym. W gminie jest 10 jednostek OSP. Należy do nich 414 osób, w tym 392 to tak zwani członkowie czynni (w tej grupie jest 14 kobiet).

Kazimierz Staszak to jeden z najbardziej zasłużonych druhów w gminie Grodziec. W straży jest od 50 lat. 5 lat kierował Zarządem Oddziału Gminnego, a 30 lat był w kierownictwie. Swoim doświadczeniem nadal będzie służył OSP.

W nowym Zarządzie są ponadto: wiceprezes Gabriel Rybicki, wiceprezes Ryszard Kaczmarek, komendant gminny Leon Matusiak, sekretarz Jan Perczyński, skarbnik Jarosław Orkowski, członek Prezydium Jarosław Cegielski, członkowie Zarządu: Robert Kaczmarek, Michał Kowalski, Zdzisław Mikołajczyk, Zenon Pietrzak, Tomasz Sobczak, Krzysztof Woldański Komisji Rewizyjnej przewodniczy Józef Figas, zastępcą jest Jarosław Juszczak, a członkami: Jan Kaczmarek, Grażyna Leszczyńska i Piotr Nowicki.

Przyjęto program działania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grodźcu na lata 2011-2015. Obejmuje on m.in.: organizowanie szkoleń, wspieranie najsłabszych organizacyjnie OSP oraz utrzymywanie ścisłej współpracy z Urzędem Gminy w Grodźcu  i Komendą Miejską PSP w Koninie, pozyskiwanie środków finansowych oraz inspirowanie działalności gospodarczej, popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży, wdrażanie nowych regulaminów – aktów prawnych regulujących funkcjonowanie OSP i Związku zgodnie z obowiązującym Statutem Związku, podejmowanie działań w celu osiągnięcia gotowości straży do działań ratowniczych, w tym powołania jednostek operacyjno-technicznych (JOT) OSP, rozwijanie dyscyplin sportu pożarniczego, pozyskiwanie sprzętu do działań ratowniczych, rozwijanie działalności kulturalnej, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych do komunikacji.

Na zjeździe gościli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i zaprzyjaźnionych OSP z sąsiednich gmin.

is_2132

Picture 1 of 22