KONIN, KOŁO, SŁUPCA, TUREK. Mamo, tato – chcę być urzędnikiem

W niepewnych czasach i trudnej sytuacji na rynku pracy bycie urzędnikiem to stabilna praca i gwarancja otrzymywania na czas pensji. Dlatego tak wiele osób ubiega się o zatrudnienie w urzędach. Jakie mają szanse i na co mogą liczyć? Zapytaliśmy o liczbę zatrudnionych i zarobki w urzędach miast w Koninie, Kole, Słupcy i Turku.

Oto uzyskane odpowiedzi.

Urząd Miejski w Koninie: Stan zatrudnienia na koniec lutego wynosił 316 osób. Średnia płaca brutto za luty 2011 – wraz ze wszystkimi składnikami, jak np. nagrody jubileuszowe, z uwzględnieniem także wynagrodzeń prezydenta, zastępców, kierownictwa UM – to ok. 3 tys. 845 zł (informacji udzieliła rzecznik prasowy Jolanta Stawrowska);

Urząd Miejski w Kole: Stan zatrudnienia – 103 osoby, przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 2 977,74 zł (informacji udzielił Dariusz Ruciński);

Urząd Miejski w Słupcy: Na dzień 14 marca liczba zatrudnionych wynosiła 67 osób. Średnie wynagrodzenie zasadnicze na ten dzień wynosiło – 2 416 zł brutto, średnie wynagrodzenie 3 000 zł brutto (informacji udzieliła Magdalena Miszel, inspektor ds kadr);

Urząd Miejski w Turku: Zatrudnionych jest 120 osób – stan na 1 marca. Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze brutto – 2 322 zł, średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 2 833 zł (informacji udzielił sekretarz miasta Andrzej Drzewiecki).

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA