TULISZKÓW. Burmistrz i prezes w jednym

Burmistrz Tuliszkowa Grzegorz Ciesielski jest jednocześnie prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. Na X Zjeździe tej organizacji, który odbył się w sali OSP w Piętnie, udzielono kierownictwu absolutorium. Wybrano też delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego. Podziękowania otrzymali lokalni przedsiębiorcy za pomoc i współpracę ze strażą.

Wręczyli je: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Zbigniew Gradecki oraz burmistrz Grzegorz Ciesielski. Na zjeździe uzupełniono skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP o dwie osoby, które z racji rodzaju obowiązków służbowych oraz zainteresowań chcą wspierać organizację – Zdzisława Cichego i  Zdzisława Pietrzaka.
Prezydium Zarządu tworzą: prezes Grzegorz Ciesielski, wiceprezes Zdzisław Cichy, wiceprezes Zdzisław Pietrzak, wiceprezes Bolesław Mazurek, komendant gminny Marek Mazurek, zastępca komendanta Zdzisław Choinka, sekretarz Piotr Hryniuk, skarbnik Robert Zabłocki, członkowie: Zbigniew Gradecki, Zdzisław Sikorski, Marek Zabłocki, Andrzej Łusiaczyk.

W Komisji Rewizyjnej są: Elżbieta Krzempek, Andrzej Toda, Janina Mrugas, Mirosław Ziemiański, Jacek Antoniewicz. Przedstawiciele do Zarządu Powiatowego to: Grzegorz Ciesielski, Marek Mazurek, Zbigniew Gradecki.

(źródło: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA