WIERZBINEK. Mniej przestępstw

IS_060

Na kolejnej sesji Rady Gminy radni zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komisariatu Policji w Sompolnie za 2010 rok (obejmuje on gminy: Sompolno i Wierzbinek). W tym okresie stwierdzono 285 przestępstw, o 104 mniej niż w roku 2009. Ale spadł też wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych. Wyniósł on 68,8 proc.

Nie było przestępstw najcięższego kalibru. W roku 2010 nie ujawniono i nie zatrzymano osób zajmujących się hurtową sprzedażą narkotyków. Odnotowano jedynie pojedyncze przypadki posiadania małych ilości groźnych substancji.

Na terenie podległym Komisariatowi Policji w Sompolnie były 2 śmiertelne wypadki drogowe. O jeden mniej niż w 2009 roku.

Rada przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2015.

Pozytywnie wypadły konsultacje w sprawie częściowego włączenia sołectwa Synogać do sołectwa Boguszyce. Sołectwo Wierzbinek zgłoszono do programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi”.

is_049

Picture 2 of 13

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA