KAZIMIERZ BISKUPI, WILCZYN. Wiedzą, jak ratować

IS_DSC_0104

W okresie od lutego do kwietnia przeprowadzono kurs dla strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin: Kazimierz Biskupi oraz Wilczyn. Egzamin pozytywnie ukończyli wszyscy uczestnicy. Mieszkańcy obu gmin mogą więc czuć się bezpieczniej. Zwiększyła się bowiem grupa tych, którzy nauczyli się, jak sprawnie ratować.

Podczas kursu druhowie zapoznali się z praktycznym wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego oraz taktyką działań gaśniczych. Wykłady prowadzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Wykonywali też zadania praktyczne. 2 kwietnia podsumowano cały kurs. Odbył się też egzamin, który składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Strażacy-ratownicy przeszli go pomyślnie.

(nadesłał: Patryk Lewandowski)