Wybory do samorządu rolników

3 kwietnia odbywają się wybory do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Lokale wyborcze są czynne do godz. 18.00.

W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina. W związku z tym w Wielkopolsce utworzono 226 okręgów wyborczych. Na wyborców czeka przygotowanych prawie 240 lokali wyborczych. O 423 mandaty w radach powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej ubiega się łącznie 524 kandydatów.

Wybory to duże przedsięwzięcie organizacyjne – w ich przygotowanie i przeprowadzenie zaangażowanych jest blisko 1 600 osób w całej Wielkopolsce.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA