GOLINA, RYCHWAŁ. Rady osierocone

Jan Kaliski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Golinie, zrezygnował z funkcji radnego, tłumacząc to stanem zdrowia. Lokalny parlament pracuje w składzie 14-osobowym. Podobnie jest w Rychwale, po tragicznej, samobójczej śmierci radnego Józefa Bartczaka. W obu gminach muszą zostać przeprowadzone wybory uzupełniające.

W Golinie powstała sytuacja patowa, bowiem Jan Kaliski był w grupie opozycyjnej do burmistrza Tadeusza Nowickiego. Dawało to układ 8 : 7. Obecnie jest 7 : 7. Szykuje się więc zacięty pojedynek w Kawnicach, bo właśnie ten okręg Jan Kaliski reprezentował.

Wybory uzupełniające w gminie Rychwał będą zapewne bardziej reflesyjne. A w ich tle będą pytania na temat tajemnicy człowieka, losu i złożoności ludzkiej psychiki.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA