KONIN. Największa aula w regionie

IS_031

Przewiduje się, że w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym poza zajęciami oraz uroczystościami uczelnianymi odbywać się będą konferencje naukowe, sympozja, prelekcje itp. Poza tym obiekt będzie służył imprezom kulturalnym i sportowym – powiedział kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Zdzisław Dębowski na uroczystości otwarcia Centrum, 8 kwietnia w Koninie.

Przybyli na nią przedstawiciele polskiego parlamentu, władz wojewódzkich, samorządowcy, duchowni, reprezentanci wielu instytucji. Nie szczędzili słów podziwu dla powstałego obiektu i tych, dzięki którym on powstał. Od strony finansowej PWSZ w Koninie pomógł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, przekazując prawie 6,6 mln zł; budżet państwa – ponad 2,2 mln zł; samorząd miasta Konina – 3 mln zł. Cała inwestycja kosztowała blisko 15 mln zł. Głównym wykonawcą była firma Danbud w Kleczewie. Ale do powstania obiektu przyczyniły się także inne firmy, m.in. Konińska Wytwórnia Prefabrykatów KON-BET sp. z o.o. w Koninie.

Centrum to aula na 647 miejsc siedzących z możliwością dostawienia kolejnych – do 800, dwie sale wykładowe na 106 i 70 miejsc, jedna pozioma sala wykładową na 64 miejsc oraz dwie sale laboratoryjne z zapleczami. W budynku będą mogły odbywać się jednocześnie zajęcia dla 900 studentów.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek zwrócił uwagę, że aby taki obiekt mógł powstać, potrzebna była szeroka współpraca. Ordynariusz włocławski, biskup Wiesław Mering życzył, aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa była wspólnotą uczących i uczonych, aby w murach uczelni odnajdywano prawdę, bowiem wtedy powstaje piękno. Gratulacje przyjmował rektor PWSZ, prof. Wojciech Poznaniak. A kanclerz PWSZ Zdzisław odebrał ,,Odznakę honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

W drugiej części uroczystości zebrani wysłuchali koncertu, na który złożyła się m.in. Msza G-Dur Franza Schuberta, występ Konin Band Orchestra, Konińskiego Kameralnego Zespołu Akordeonowego KDK, Kwintetu Smyczkowego KDK i grupy młodych wokalistów. Kierownikiem artystycznym koncertu był Ryszard J. Piotrowski.