LĄDEK, STARE MIASTO, ZAGÓRÓW. Żabko droga, chcę cię uratować

Od początku kwietnia ponad tysiąc wolontariuszy ratuje płazy, które masowo giną na kilkukilometrowym odcinku trasy Ląd-Zagórów, przebiegającym przez teren Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie przyłączyła się wczoraj do tej akcji.

Na poboczach rozstawione zostały profesjonalne płotki wraz z wkopanymi w ziemię pojemnikami, które będą dwa razy dziennie opróżniane. Żaby, które w nie wpadną, będą przenoszone na drugą stronę drogi – poinformował Marek Niezabitowski współorganizator akcji. Środki na zakup płotków, a także dowóz uczniów ze szkół w Zagórowie, Ciążeniu i Lądzie pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Natomiast o dowóz uczniów z Żychlina, którzy 14 kwietnia znów przyłączą się do akcji, zadbało konińskie starostwo.

Organizatorzy podkreślają, że liczebność żab bardzo spada, a są to przecież naturalni wrogowie wielu uciążliwych dla człowieka owadów, m.in. komarów. W okresie godów żaby schodzą się na godowiska z bardzo oddalonych obszarów i giną na drogach, coraz bardziej nie sprzyja im też zanieczyszczenie środowiska – powiedział Marek Niezabitowski. Zagrożeniem jest dla nich również rozgrzany asfalt, na którym odpoczywają w czasie wędrówek i giną pod kołami samochodów.

Udział w przenoszeniu płazów przez drogę mieli również zaproszeni naczelnicy Wydziałów Ochrony Środowiska ze Starostwa Powiatowego w Koninie oraz Słupcy. Poznali przy tym podstawowe gatunki. Uratowane zostały na przykład kumaki nizinne czy grzebiuszka ziemna.

Akcja ratowania płazów, której organizatorem jest Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „EKO-LOGICZNI” w Koninie wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, potrwa do 15 kwietnia.

(nadesłało: Biuro Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Koninie)