STARE MIASTO. Sołtys, czyli premier na wsi

W gminie Stare Miasto zakończył się okres wiejskich zebrań wyborczych we wszystkich sołectwach. Odbyło się 16 takich spotkań. W dwóch miejscowościach zostali wybrani nowi sołtysi: w Barczygłowie – Edward Białas, w Krągoli Pierwszej – Konstanty Budner.

W pozostałych wsiach pozostało po staremu. Na kolejną 4-letnią kadencję w poszczególnych miejscowościach zostali wybrani: Bicz – Stanisław Borowski, Główiew – Zdzisław Kaczmarek, Janowice – Wojciech Śliwiński, Karsy – Jan Głąb, Kazimierów – Hieronim Majewski, Krągola – Bogumił Kaszuba, Lisiec Mały – Grzegorz Staszak, Lisiec Wielki – Andrzej Kujawiński, Modła Królewska- Jadwiga Michalak, Rumin- Sabina Glanc, Stare Miasto – Renata Jacek, Trójka – Urszula Karmowska, Żdżary- Wojciech Wojciechowski, Żychlin – Stanisław Kaszuba.

Sołtysi podsumowali wykonanie prac i zadań, które zgłaszali mieszkańcy z danego terenu. Należy przypomnieć, że sołectwa w gminie Stare Miasto od 2010 r. mają więcej możliwości, bowiem dysponują funduszem sołeckim, z którego są finansowane najpilniejsze zadania.

(nadesłała: Maria Pilarczyk – Urząd Gminy w Starym Mieście)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA