KONIN. Harcerz jak chodzący ideał

IS_080

Zdrowy i sprawny fizycznie, dojrzały emocjonalnie, samodzielny, ale i potrafiący żyć we wspólnocie, sprawiedliwy, zdolny do poświęceń – taki obraz harcerza przedstawiono na sympozjum naukowym ,,Edukacyjne konteksty idei harcerstwa”. Było ono adresowane do nauczycieli, studentów, instruktorów ZHP oraz wszystkich zajmujących się wychowywaniem dzieci i młodzieży.

Organizatorami byli: Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Koninie oraz Instytut Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Spotkanie otworzył dr Jerzy Jasiński, dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie. O fundamentach pedagogicznych idei harcerstwa mówił prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, harcmistrz, prorektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Podkreślił, że harcerstwo nie było organizacją skierowaną do wybranej grupy młodzieży, ale na swój sposób ponadklasową, do której należeli przedstawiciele zarówno intelidencji, jak i rzemiosła czy robotników. Było też apolityczne, choć jednocześnie nastawione na wartości patriotyczne.

Tematem harcerstwa w edukacji początkowej dzieci i edukacji nauczycieli zajął się prof. dr hab. Jan Grzesiak, dyrektor Instytutu Pedagogiki PWSZ. A rolą szkoły w propagowaniu idei harcerstwa dr Tomasz Olejniczak, także z Instytutu Pedagogiki PWSZ.

Hufiec ZHP w Koninie skupia w swoich szeregach ponad 850 osób z Konina, powiatu konińskiego oraz powiatu słupeckiego. Jak zauważył komendant Hufca, podharcmistrz Michał Kałużny, silniejsze struktury są poza Koninem. A głównym problemem jest niedostatek kadry pedagogicznej. Praca instruktorów jest bowiem społeczna, na zasadzie wolontariatu. Nadal jednak ZHP jest największą organizacją wychowawczą w Polsce.

O miejscu metodyki harcerskiej w edukacji pedagogicznej mówił Tadeusz Tylak, podharcmistrz (Instytut Techniczny PWSZ). Temat ,,Harcerstwo jako ruch masowy – cienie i blaski” omówiła harcmistrzyni Jadwiga Chalasz z Hufca ZHP Konin, a ,,Wykorzystanie metodyki zuchowej w edukacji wczesnoszkolnej” harcmistrzyni Alina Głowacka, także z konińskiego Hufca ZHP.

is_067

Picture 1 of 23