KONIN. Życie, życie, życie

Dyrektor Piotr Korytkowski

Można je będzie częściej uratować. Dzięki niewielkiemu urządzeniu – defibrylatorowi. Oddziałuje on na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii. A tym samym umożliwia mu powrót do normalnej, regularnej pracy. Pojawił się pomysł zorganizowania w Koninie i okolicach sieci z tymi urządzeniami, w miejscach, gdzie są duże skupiska ludzi.

Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców. Bowiem nagłe zatrzymanie akcji serca jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Inicjatorem akcji jest lekarz anestezjolog Tadeusz Małas. Pierwszy defibrylator jest w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie. Dyrektor Piotr Korytkowski jest jednocześnie radnym miejskim. I zamierza pomóc w działaniach samorządu na rzecz utworzenia sieci. Wstępną deklarację złożyli także prezydent miasta Józef Nowicki i przewodniczący RM Wiesław Steinke.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA