KLECZEW. Burmistrz Marek Wesołowski szefem wójtów i burmistrzów

Burmistrz Marek Wesołowski

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego zajmuje się sprawami nurtującymi gminy. Zajmuje też stanowiska w istotnych kwestiach samorządowych. Dotychczas na jego czele stał burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki. Ale zrezygnował z tej funkcji. A jego miejsce zajął burmistrz Kleczewa Marek Wesołowski.

Na posiedzeniu w Kleczewie poruszano m.in. kwestie spółek wodnych oraz uporządkowania problemów melioracji. Przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Marina” przybliżyli działania promocyjne dotyczące regionu konińskiego.

Andrzej Sybis, prezes Aeroklubu Konińskiego, mówił o konieczności naprawy pasa startowego na lotnisku w Kazimierzu Biskupim. Koszt takiej inwestycji to 430 tys. zł.

Wiceprezydent Konina Marek Waszkowiak poinformował, że jak na razie 18 gmin podjęło uchwały lub zadeklarowało wejście do spółki, która będzie zajmowała się budową w Koninie zakładu termicznej utylizacji odpadów. A realizacja projektu nie jest zagrożona. Starosta koniński Stanisław Bielik mówił o drogach. Pojawił się pomysł, aby zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zajęły się poszczególne gminy, za odpowiednią gratyfikacją finansową. Ale projekt ten ma sens, jeżeli zainteresowanie wyrażą wszystkie samorządy.

is_051

Picture 1 of 10

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA