KONIN. Biblia, czyli najważniejsza księga świata

P4140614

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, we współpracy z Parafią Miłosierdzia Bożego w Koninie oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, była organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy Religijno-Biblijnej dla klas VI Szkół Podstawowych ,,Z Biblią na Ty”. W tym roku w sposób szczególny pamiętano o Papieżu Janie Pawle II.

Celem konkursu było: ukazanie wartości Pisma Świętego i pogłębianie prawd wiary, jako pomocy w zrozumieniu własnego życia i świata; kształtowanie chrześcijańskich postaw wobec siebie i bliźnich w świetle Słowa Bożego; pobudzanie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły; zachęcanie do włączania się w budowanie jedności w życiu Kościoła, rodziny, szkoły, grupy koleżeńskiej i społeczności.

Adresatami konkursu byli głównie uczniowie z klas szóstych szkół podstawowych z miasta i powiatu. Obowiązywał zakres materiału objętego programem szkoły podstawowej od klasy I do VI. Do konkursu katecheci zgłaszali po 3 uczniów z każdej szkoły.

W tym roku zgłosiło sie 15 szkół podstawowych, lecz jedna nie dojechała i w rezultacie wzięło udział 14 szkół: S P nr 12, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 9, SP nr 15, SP nr 8, SP Władysławów, SP Kawnice, SP Zakrzewek, SP Golina, SP Osiecza, SP w Grochowach oraz SP w Borysławicach Kościelnych i Kleczewie.

Pierwszy etap konkursu składał się z 50 pytań i został przeprowadzony w formie testu wyboru. Do finału zakwalifikowały się osoby, które uzyskały największą ilość punktów z testu.

Etap drugi został przeprowadzony w formie pytań otwartych i scen biblijnych. Po długich zmaganiach laureatami konkursu zostali: I miejsce – Aleksandra Szubert z SP 15, II – Natalia Wróbel z SP 15, III – Natalia Leszczyńska z SP 15, IV – Magdalena Hamulczyk z SP nr 4, V – Marta Kowalewska SP z Osieczy. Laurataci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Księdza Proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Koninie, przez dyrektora Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Koninie oraz Księgarnię i Wydawnictwo „Hlondianum” w Poznaniu. Organizatorzy gratulują wszystkim odwagi i dziękują za trud nauki.

Maria Nowak

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA