POWIAT KONIŃSKI. Andrzej Nowak wicestarostą

IS_078

Dotychczasowy przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Andrzej Nowak został wicestarostą konińskim. Jest dyrektorem Gimnazjum w Wysokiem (gmina Kramsk). Należy do Towarzystwa Samorządowego (organizacja kierowana przez senatora Platformy Obywatelskiej Ireneusza Niewiarowskiego). Znany z wymagających wtórnej egzegezy wystąpień, w które wtrąca cytaty z Pisma świętego. Na sesji 2 maja przywołał nawet imię …Ducha świętego.

Tak mówił o sobie na sesji Rady Powiatu Konińskiego, 2 grudnia 2010 roku, przed wyborem na funkcję przewodniczącego (cytujemy za protokołem z sesji): ,,Radny Andrzej Nowak przedstawiając swoją autocharakterystykę powiedział, że działalność samorządową rozpoczął już w czasie studiów, kiedy to pełnił funkcję przewodniczącego samorządu studenckiego Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Tam również reprezentował samorząd uczelni w senacie. W czasie studiów oraz po ich ukończeniu nie był związany z żadną organizacją polityczną. Do działalności samorządowej przystąpił w roku 1990, kiedy w Polsce nastąpiły poważne zmiany ustrojowe. W tym czasie był radnym Gminy Kramsk, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. W latach 1994-1998 miał przerwę w działalności samorządowej, jeśli chodzi o pełnienie funkcji z wyboru. W roku 1998 został wybrany radnym powiatu konińskiego. Obecnie został wybrany po raz czwarty radnym powiatu konińskiego. Przekazał, że w pierwszej kadencji był Przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, w drugiej kadencji Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, natomiast w trzeciej Przewodniczącym Rady. Jeśli chodzi o prace zawodową to poinformował, że jest nauczycielem. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy oraz równolegle studia filozoficzne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1986 w Szkole Podstawowej w Wysokiem, gdzie od 1997 roku był Dyrektorem. Od roku 1999, kiedy to utworzono gimnazja, jest Dyrektorem Gimnazjum w Wysokiem. Przekazał również, że jest żonaty, ma troje dzieci w wieku 14, 16 i 18 lat. Zainteresowania związane są z działalnością samorządową. Uczestniczy w seminarium z zakresu filozofii polityki, prowadzonym przez prof. Tadeusza Buksińskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach hobby czasami publikuje artykuły o charakterze naukowym. Ma dwie publikacje w wydawnictwach UAM w Poznaniu. Ponadto bardzo lubi górskie wędrówki, które przypadają na czas wakacji. Powiedział, że jeżeli jego kandydatura zostanie zaakceptowana, to postara się – jak w minionej kadencji – tak kierować Radą, aby uszanowana została podmiotowość każdego radnego. Swoje obowiązki postara się wykonać jak najsumienniej. Powiedział, że zapewne każdy ma swoje wyobrażenie co do sprawowania tej funkcji. Jeśli zostanie wybrany Przewodniczącym Rady to, za niezgodności pomiędzy tymi wyobrażeniami, a swoim sprawowaniem funkcji przeprosił. Zapewnił, że nie będą one wynikały ze złej woli, ale z tego, że trudno jest w każdej sprawie uzyskać zawsze całkowitą jednomyślność.”

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA