GOLINA. Forma bez używek

IS_Obraz 066

W ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”, do którego Gimnazjum w Golinie przystąpiło w 2008 roku, realizowany jest program „Trzymaj Formę!”. Głównym jego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia, aktywności fizycznej i używek na zdrowie. W ramach programu w bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt edukacyjny, którego celem jest wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa rodziców w działaniach programowych.

Podsumowaniem projektu była impreza integracyjna pod hasłem „Razem na sportowo”, która odbyła 29 kwietnia 2011 roku w Gimnazjum w Golinie, oraz rajd rowerowy 30 kwietnia na trasie Golina – Brzeźniak – Głodowo – Bieniszew – Kazimierz Biskupi. Przewodnikiem rajdu był Maciej Szumiński, a uczestnikami rodzice, uczniowie, nauczyciele z Gimnazjum w Golinie oraz koordynatorki projektu „Trzymaj Formę!”: Ewa Gólczyńska i Agnieszka Dzwoniarska.

Podczas imprezy integracyjnej zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, którą prowadził Hubert Kulczak. Wszyscy aktywnie włączyli się w rozrywki sportowe: turniej piłki siatkowej, tenisa stołowego, aerobik, zabawy i gry sportowe. Przez cały czas trwania imprezy czynny był punkt konsultacyjny, w którym położna z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Anna Nowak mierzyła ciśnienie i wagę, a także udzielała informacji na temat chorób cywilizacyjnych.

Ewa Gólczyńska

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA