KWB ,,KONIN”, SOMPOLNO. Na emeryturę na wesoło

IS_Kopalnia

Jedną z tradycji Kopalni Węgla Brunatnego ,,Konin” jest pracownicze żegnanie się tych, którzy odchodzą na emeryturę z kolegami z zakładu. Konińska Gazeta Internetowa została zaproszona na takie spotkanie przez Piotra Wełnickiego, radnego Rady Miejskiej w Sompolnie, oraz Jerzego Łosińskiego. Dziękujemy.

Spotkanie było okazją do podziękowań i życzeń. Ale także wspólnej zabawy w szerokim gronie. Jak powiedzieli Piotr Wełnicki i Jerzy Łosiński, w KWB ,,Konin” jest wiele tradycji, nie tylko Karczma Piwna. - Warto takie spotkanie zorganizować, aby powiedzieć ,,Dziękuję” za to wszystko, co nas dobrego spotkało ze strony koleżanek i kolegów. W końcu tak wiele lat wspólnie ze sobą pracowaliśmy. Takie pożegnania organizują prawie wszyscy pracownicy odchodzący na emeryturę. To jedna z tradycji kopalni.