SANKTUARIUM W LICHENIU: Przerwanie ciąży: wina i przebaczenie

Księża marianie z Sanktuarium Maryjnego w Licheniu organizują rekolekcje: ,,Aborcja: kobieta, mężczyzna, dziecko”. W tym roku odbędą się one dwukrotnie: 27-29 maja i jesienią (dokładny termin w trakcie ustalania). Piszą: ,,Dziś już coraz śmielej mówi się o syndromie postaborcyjnym. Nikt nie kwestionuje też, że kobiety, które dokonały aborcji doświadczają wielu lat życia w smutku, z ogromnym poczuciem straty i winy. Latami myślą o dziecku, które nie przyszło na świat i cierpią na depresję.”

,,Takie traumatyczne doświadczenie przynosi w konsekwencji niższą samoocenę, niezdolność przebaczenia sobie, skłonności samobójcze, samookaleczanie się, skłonności do uzależnień i zaburzenia snu. Tak doświadczone przeżywają dramat nieumiejętności komunikowania się z bliskimi, szczególnie ze współmałżonkiem i dziećmi. Świadomość bólu jaki przeżywają kobiety, które dokonały aborcji, ale również cierpienie mężczyzn, którzy nie ochronili matek swoich dzieci czy nakłonili je do dokonania aborcji były powodami, dla których psychologowie i księża marianie zbudowali program rekolekcji ,,Aborcja: kobieta, mężczyzna, dziecko”.

Licheńskie rekolekcje są prowadzone od 2006 roku i były pierwszymi tego typu  Polsce. W pierwszej sesji wzięło udział 9 osób. Uczestnicy rekolekcji uzyskują zarówno pomoc duchową, jak i psychologiczną. Można więc nazwać je małą sesją terapeutyczną.

Ks. Eugeniusz Zarzeczny, marianin prowadzący rekolekcje w wywiadzie udzielonym dla ,,Pielgrzyma Licheńskiego” (nr 5; kwiecień 2007) mówił: – Bez taniego pocieszania, bez moralistycznych pogadanek spróbowaliśmy się zmierzyć z bólem, prawdą, by otworzyć się na przyjęcie Miłosierdzia, przebaczenia. Czy się udało? Mam nadzieję… Świadectwa uczestników zdają się potwierdzać, że nadzieja wróciła w ich życie.

Jedna z uczestniczek rekolekcji powiedziała: – Ten czas pomógł mi uwierzyć w to, że Bóg mnie kocha i nigdy mnie nie odrzuca. Inna podkreślała, że rekolekcje pomogły jej uporządkować nieco własne życie. Mówiła: – Zobaczyłam, że są ludzie, którzy mi współczują i pragną pomóc. To otworzyło mi drogę do tego, bym mogła sobie wybaczyć.

Uczestnicy rekolekcji mogą przystąpić do spowiedzi, mają możliwość indywidualnej rozmowy z psychologiem i z księdzem, ale przede wszystkim mają niezwykle ważną okazję do spotkania innych osób z takimi samymi doświadczeniami. W atmosferze zrozumienia, współczucia i prawdy mogą podzielić się swoim bólem. A jednocześnie wysłuchać innych i w ich świadectwach odnaleźć wskazówki dla siebie.

Program rekolekcji został podzielony na dwie części: wykładową i warsztatową. Każdego dnia uczestnicy są zaproszeni do udziału w konferencjach psychologicznych i duchowych, a także rozmowach indywidualnych i modlitwie (w programie rekolekcji znajduje się codzienna msza św. i inne nabożeństwa). Poprzez proponowane ćwiczenia każdy może wyraźnie ujrzeć i w bezpiecznej atmosferze przeżyć najboleśniejsze problemy.

Zapisać można się osobiście w Biurze Obsługi Pielgrzyma, telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 63 270 81 42 lub 63 270 81 63,  a także drogą elektroniczną, pisząc na adres: lichen@lichen.pl

(źródło: Sanktuarium Maryjne w Licheniu)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA