KONIN. Od FUGO na mieszkania socjalne

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta (25 maja) znalazła się uchwała dotycząca wyrażenia zgody na nabycie od FUGO S.A. na rzecz miasta udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przy ul. Dworcowej 7.

W uzasadnieniu czytamy: ,,Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 11 kondygnacyjnym. Miasto nabędzie udziały w budynku na kondygnacjach od 7 do 11. Lokale położone na nabytych kondygnacjach pozwolą na pozyskanie 40 mieszkań socjalnych oraz chronionych. Będą to mieszkania: 10 – jednopokojowe o pow. 26,54 m² i 30 – dwupokojowe o pow. od 36,2 m² do 38,3 m². Nabycie udziału i adaptacja lokali na mieszkania przyczyni się do realizacji zadań mieszkaniowych gminy, pozwalając zaspokoić potrzeby mieszkaniowe konińskich rodzin.”