KONIN, WARSZAWA. Ku kolejnej elektrowni

IS_027

27 maja, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wiceprezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha i prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie Jan Skalski podpisali umowę o przekazaniu spółce dotacji w wysokości prawie 155 mln zł, pochodzących z funduszy unijnych, na realizację projektu ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Jego kluczowym elementem jest budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Wartość projektu brutto to ponad 342 mln zł. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski i prezydent Konina Józef Nowicki.

Wiceminister ujawnił, że nie wierzył, iż koniński projekt zostanie zrealizowany. Ale niemożliwe stało się jednak możliwe. Projekt jest pionierskim w Polsce. Prezes NFOŚiGW Jan Rączka stwierdził, że w przypadku zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów należy mówić o,,normalnej elektrowni, tylko na inne paliwo”. Są to ,,poważne i trudne projekty”, ale już sprawdzone w całej Europie.

Harmonogram zakłada, że rozpoczęcie budowy zakładu nastąpi w IV kwartale 2011 roku.

Tekst i zdjęcia – Zbigniew Nabzdyk

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA