KRZYMÓW (BRZEŹNO). Powiatowe Dni Rodziny

IS_112

Integracja rodzin i promocja lokalnej kultury – takie cele przyświecały XII Powiatowym Dni Rodziny, 29 maja w Brzeźnie. Przygotowano wiele atrakcji, m.in. konkursy sprawnościowe i występy artystyczne. Organizatorem było Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, wyłonione przez Starostwo Powiatowe w Koninie w drodze otwartego konkursu ofert. Pomógł Urząd Gminy w Krzymowie, Szkoła Podstawowa w Brzeźnie, Polski Czerwony Krzyż.

Zapoczątkowany przez konińskie Starostwo w 2000 r. festyn rodzinny zajmuje ważne miejsce w kalendarzu wydarzeń powiatowych. Celem imprezy jest wspieranie i umacnianie więzi rodzinnych poprzez działania edukacyjne, prozdrowotne, rekreacyjne i sportowe.

Dni Rodziny to także edukacja i profilaktyka. Promowano zdrowy styl życia, atrakcje turystyczne regionu, a Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zachęcało do adopcji psów.

Podczas festynu wykonywano również badania poziomu cukru i ciśnienia. Warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy zorganizowały wystawy prac plastycznych.

is_096

Picture 34 of 34