SŁUPCA. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z nowym budynkiem

IS_077

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy poprawiły się warunki pracy i nauki. 30 maja uroczyście oddano do użytku nowy budynek szkoły. Dyrektor Anna Mydłowska dziękowała za pomoc ministrowi Eugeniuszowi Grzeszczakowi. A biskup Bogdan Wojtuś, który poświęcił nowy obiekt, podkreślił: Kulturę mierzy się stosunkiem do ludzi słabszych.

Starosta słupecki Mariusz Roga (Ośrodek jest placówką powiatową) przypomniał historię tak potrzebnej miastu i rejonowi inwestycji. Będzie ona służyć dzieciom i młodzieży. I pozwoli lepiej przygotować młodych ludzi do życia.

Poniżej myśli patrona, Anny Grzegorzewskiej:

,,Chcąc służyć Najwyższej Harmonii, człowiek nie może ograniczyć się do spraw i dzieł harmonijnych, i to należy robić, szczęśliwi ci, którzy mogą się takiej pracy poświęcić, lecz cóż by było, gdyby wszyscy się odsunęli od tego co patologiczne i ułomne? Właśnie dla Najwyższej Harmonii należy iść w większą dysharmonię, walczyć z nią, zwiększać choćby w najmniejszej mierze wartość i godność najbardziej nawet upośledzonego człowieka”.

„Każdy musi umieć zaprząc swój pług do jakiejś gwiazdy”.

Życzliwość wywołuje życzliwość, przyjaźń rodzi przyjaźń”.

Radość i pogoda potrzebne są wychowaniu jak słońce”.

U ludzi nie ma odosobnionych nieszczęść – nieszczęście ogarnia całego człowieka. Trzeba widzieć całość zagrożenia, żeby ratować całość”.

Każdy z nas musi znaleźć sens swego życia i pracy, jej wartość w życiu zbiorowym, a przez to wyzwolić się i uniezależnić od opinii, sądów, orzeczeń itp.”.

Dobroć człowieka jest największą wartością”.


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA