KLECZEW. Żegnaj sołectwo Roztoka!

29 marca 2011 roku Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwałę w sprawie zniesienia sołectwa Roztoka. Na jej mocy z dniem 31 maja nastąpiła jego likwidacja, a obszar został włączony do sołectwa Sławoszewek. Obecnie w gminie Kleczew funkcjonuje 19 sołectw.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA