POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Paweł Kowal zastąpił Joannę Kluzik-Rostkowską

Paweł Kowal

I Zjazd Krajowy Partii Polska Jest Najważniejsza wybrał na prezesa Pawła Kowala. Dotychczasowa szefowa Joanna Kluzik-Rostkowska ogłosiła, że nie będzie kandydować. Swoją decyzję uzasadniła przegraną koncepcji drogi politycznej, którą forsowała w swojej frakcji, a która polegała na walce z PiS-em i Jarosławem Kaczyńskim. Jedynego koordynatora w województwie wielkopolskim PJN ma …w Koninie. Jest nim Agnieszka Mirecka-Katulska, radna Rady Powiatu Konińskiego.

Paweł Kowal tak pisze o sobie na oficjalnej stronie PJN: ,,Urodziłem się 22 lipca 1975 r. w Rzeszowie. W latach 1990 – 1994 uczęszczałem do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. S. Konarskiego w Rzeszowie. W szkole podstawowej i średniej działałem w Ruchu Światło Życie. W 1993 roku zostałem jego animatorem. W latach 1994-98 studiowałem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów działałem w Kole Naukowym Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, będąc między innymi jego wiceprezesem. Od 1996 do 1998 studiowałem pod kierunkiem prof. Krystyny Kersten w Collegium Invisibile w Warszawie. W latach 1996 – 1998 byłem członkiem Polskiej Rady Młodzieży, byłem również prezesem Klubu Jagiellońskiego w Krakowie.

1998-1999 byłem dyrektorem programu Państwo Polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie modelu polityki w Ośrodku Myśli Politycznej w Krakowie. W latach 1998 – 2000 pracowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, m.in. byłem naczelnikiem wydziału w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiadałem m. in. za stosunki z Polonią i Polakami na Wschodzie oraz wizyty premiera na Wschodzie. Następnie od 2000 do 2001 roku pełniłem obowiązki dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2001 – 2003 współpracowałem stale z Centrum Stosunków Międzynarodowych, gdzie zajmowałem się głównie sprawami polityki wschodniej. W latach 2000-2002 prowadziłem wspólnie z Janem Ołdakowskim Galerię Off.

W 2002 roku wystartowałem w wyborach samorządowych. Zostałem Radym na warszawskiej Ochocie. Funkcję radnego oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy pełniłem do 2005 roku. W latach 2003 – 2005 byłem dyrektorem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Współtworzyłem m. in. koncepcje takich projektów jak: Mazowiecka Akademia Książki, dokumentacja sztuki ludowej na Mazowszu. W tym samym czasie byłem współtwórcą koncepcji i realizatorem Muzeum Powstania Warszawskiego. W latach 2004-2005 wraz z Janem Ołdakowskim przygotowaliśmy koncepcję Muzeum Ziem Zachodnich dla władz województwa dolnośląskiego. W 2005 roku zostałem dyrektorem Biura Prasowego Urzędu m.st. Warszawy. Współtworzyłem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, szczególnie program stypendialny Centrum.

W 2005 roku wystartowałem w wyborach do Sejmu RP. Zostałem wybrany z okręgu nr 12, który obejmuje m.in. Wadowice, Chrzanów, Oświęcim, Myślenice, Suchą Beskidzką. Byłem Posłem na Sejm V kadencji. W tym w latach 2005-2006 byłem Wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Byłem również przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (2005 – 2006). Od lipca 2006 do listopada 2007 roku byłem Wiceministrem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W Collegium Civitas prowadziłem zajęcia dotyczące Polityki Wschodniej. Również na Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Jestem członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego we Wrocławiu.W latach 2007-2008 doradzałem dyrektorom Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W 2007 zostałem ponownie wybrany do Sejmu RP z okręgu Chrzanów liczbą 26184 głosów. W VI kadencji Sejmu RP pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS, byłem również wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych.

Jestem pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN(urlop bezpłatny). Publikuję na temat polskiej polityki wschodniej, spraw międzynarodowych oraz polityki kulturalnej i historii XX wieku. W styczniu 2011 w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk obronił rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Kofmana.  Tematem pracy: “Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986 -1989. Próba reformy w systemie władzy”. W 2009 roku zostałem wybrany na Posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. W Brukseli zajmuję się przede wszystkim kwestiami stosunków Unii Europejskiej z krajami byłego ZSRR, głównie Ukrainą. Z tego też względu zostałem wybrany na Przewodniczącego Komisji UE-Ukraina.”

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA