KONIN, POZNAŃ. Sprawa oświadczenia lustracyjnego prezesa Knapkiewicza

Instytut Pamięci Narodowej wydał komunikat informujący, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił orzeczenie o niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego Józefa Ryszarda Knapkiewicza, prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

,,W dniu 26 maja 2011 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w wyniku apelacji wniesionej przez pełnomocnika osoby lustrowanej, w sprawie II AKa 69/11 uchylił orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu III Wydziału Karnego z dnia 7 lutego 2011 r. o sygnaturze III K 600/08 stwierdzające, że Józef Ryszard Knapkiewicz, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.”

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Poznaniu
prokurator Anna Kraśnicka-Wilczyńska

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA