GRODZIEC. Zarobiła tyle, co wójt

Gmina Grodziec nie należy do najzasobniejszych. Ale okazuje się, że i w takich warunkach niektórzy mogą się finansowo nachapać. Z oświadczenia majątkowego sekretarz gminy Beaty Nowickiej wynika, że z tytułu umowy o pracę zarobiła ona w 2010 roku 89 906,03 brutto. Ale dodatkowo Urząd Gminy podpisał z nią umowę-zlecenie na ,,projekty POKL”. I skasowała za to 27 150,26 zł brutto. Razem wyszło ponad 117 tys. zł brutto. To tyle, ile zarobił wójt gminy Piotr Juszczak. Warto podkreślić, że w 2007 roku pani sekretarz zarobiła …62 510 zł brutto, czyli prawie o połowę mniej.

Na podstawie Prawa prasowego skierowaliśmy do wójta Piotra Juszczaka pytania dotyczące szczegółów owej umowy-zlecenia (czy też umów-zleceń). Po otrzymaniu odpowiedzi o sprawie poinformujemy.

Skrót POKL to Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jeden z programów unijnych. Korzystają z niego także samorządy. Oto definicja: ,,Termin „kapitał ludzki” przyjęto jako najpełniej oddający istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Termin „kapitał ludzki” jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.”

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA