KONIN, LICHEŃ, WARSZAWA. Odpady to ich konik

IS_045

W Licheniu obradowali przedstawiciele zakładów zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Częścią spotkania była konferencja ,,Wyzwania prawne i technologiczne w gospodarce odpadami w Polsce – zmiany w prawodawstwie, termiczne przekształcanie odpadów”. Znalazł się też czas na zobaczenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

Prezes Jan Skalski przybliżył historię spółki. I głównej inwestycji – budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Goście zobaczyli m.in. część MZGOK, gdzie kompostuje się części organiczne, oraz sortownię odpadów. Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, otrzymał na pamiątkę …statuetkę konia.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA