KONIN. Szykują podatek parkingowy

2 zł za pierwszą godzinę parkowania – tyle planuje ściągnąć miasto za przyjemność ustawienia samochodu w niektórych punktach Konina. Nawet mieszkańcy zameldowani na pobyt stały w strefie płatnego parkowania mają płacić – 20 zł miesięcznie. Zwolnień się nie przewiduje. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania ma być pobierana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00. Zobacz projekt tabeli opłat i ulice, jakie mają być w strefie.

Obszar Strefy Płatnego Parkowania

A. KONIN STARÓWKA B. KONIN CENTRUM
3 Maja Kleczewska
Wiosny Ludów Kolejowa
Bankowa Al.1 Maja
Kilińskiego Traugutta
Kopernika ( Urbanowska -Staszica) Powstańców Styczniowych
Mickiewicza Energetyka
Staszica Dworcowa
Niecała Legionów
PCK Błaszaka
Żwirki Wigury Powstańców Wielkopolskich
Wodna Bydgoska
Grunwaldzka Górnika + Plac przy Domu Kultury
Plac Zamkowy Kosmonautów
Słowackiego Sybiraków
Śliska Solskiego
Wojska Polskiego Broniewskiego
Plac Wolności Tuwima
Kościuszki 11 Listopada
Szarych Szeregów Parkingi przy MOPR
Wiejska Parkingi przy szpitalu
C. KONIN ZATORZE
Chopina

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych

1. OPŁATY JEDNORAZOWE

Opłata minimalna w SPP wynosi 0,50 zł

za pierwszą godzinę
za drugą godzinę
za trzecią godzinę
za czwartą i każdą następną godzinę
2,00 zł
2,40 zł
2,80 zł
2,00 zł
2. KARTY ABONAMENTOWE
Karty abonamentowe miesięczne
karta abonamentowa miesięczna 200,00 zł
3. IDENTYFIKATOR MIESZKAŃCA
identyfikator na pierwszy pojazd , ważny 6 miesięcy

identyfikator na każdy kolejny pojazd, ważny 6 miesięcy

30,00 zł

30,00 zł

4. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE- KARTA ABONAMENTOWA MIESZKAŃCA
Miesięczna stawka pojazdu dla mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w granicach SPP 20,00 zł
5. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE ZA ZASTRZEŻONE MIEJSCA POSTOJOWE-KOPERTY
Miesięczne zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej przez cała dobę, cały miesiąc 500,00 zł
6. OPŁATY DODATKOWE
6.1. w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do BSPP do godz. 17:00 danego dnia – kwota stanowiąca wartość opłaty za parkowanie, zgodnie z wysokością opłaty w SPP, w której parkował pojazd, liczona od momentu utraty ważności dowodu wniesienia opłaty za parkowanie do momentu przybycia do BSPP wartość opłaty za parkowanie plus
10,00 zł
6.2. w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do BSPP tj. w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia parkowania – kwota stanowiąca wartość opłaty za parkowanie, zgodnie z wysokością opłaty w SPP, w której parkował pojazd, liczona od momentu utraty ważności dowodu wniesienia opłaty za parkowanie do godz. 17:00 tego dnia oraz kwota 20,00 zł wartość opłaty za parkowanie plus
20,00 zł
6.3. w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie
i przybycia do BSPP w tym samym dniu, w którym nie dokonano opłaty lub dniu następnym
30,00 zł
6.4. w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i nie zgłoszenia się do BSPP w tym samym dniu, w którym nie dokonano opłaty lub dniu następnym 50,00 zł

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA