TUREK. Burmistrz Czapla bez absolutorium

Mimo pozytywnych opinii wszystkich komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Miejska nie udzieliła absolutorium burmistrzowi Turku Zdzisławowi Czaple. 10 radnych było „za”, 4 „przeciw”, 6 wstrzymało się od głosu.

,,Wydaje się, że radni głosujący „przeciw” i wstrzymujący się od głosu, odnieśli się nie tyle do rzeczywistego wykonania budżetu 2010 roku przez Burmistrza, ile wykorzystali głosowanie do politycznej manifestacji i krytyki dokonań władz Turku” – czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Turku.

Na XI sesji radni zgodzili się natomiast na emisję kolejnych obligacji miejskich, na kwotę 11 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji prowadzonych w mieście.