KONIN. Prezydenci Pałasz i Nowicki bez absolutorium

Rada Miasta Konina nie udzieliła obsolutorium prezydentowi Józefowi Nowickiemu z wykonania budżetu za 2010 rok. ,,Za” głosowało 8 radnych, 12 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Choć formalnie uchwała dotyczyła Nowickiego, to praktycznie przede wszystkim poprzedniego prezydenta Kazimierza Pałasza. On to bowiem w głównej mierze wykonywał ubiegłoroczny budżet. Nowicki przejął pałeczkę dopiero po jesiennych wyborach samorządowych.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA