WIERZBINEK. Przyszłego prezesa stres przed rozmową

IS_073

Z dużym zainteresowaniem spotkał się konkurs na prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wierzbinku. Rada Nadzorcza firmy po sprawdzeniu wymogów formalnych do drugiego etapu zakwalifikowała 8 kandydatów.

Byli to: Ewa Grzegorczyk-Szczepaniak, Karol Byczyk, Andrzej Kłosowski, Dominik Kałużny, Przemysław Olczak, Piotr Kucal, Teresa Piekarska-Pietrzak, Ewa Śledź.

Kandydaci w sali, gdzie odbywają się sesje Rady Gminy, musieli przejść przez rozmowy kwalifikacyjne.Jednym z nich był Andrzej Kłosowski, obecnie kierujący PGK, radny powiatowy (na zdjęciu z lewej). Zapewnił, że żadnego stresu nie odczuwa. Ale nie uwierzyliśmy mu.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA