PREZENTACJE. Radykał z Lichenia i podrapany pomnik Wincentego Witosa

Nowym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego został Włodzimierz Pawlak. ,,Nie jest tajemnicą, że jako radny z Towarzystwa Samorządowego był przeciwny starej koalicji (PSL + TS + PO). Przyczyny tego były różne. Podczas głosowania w tej sprawie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wstrzymał się od głosu, co wcale nie oznacza, że nie miał swojego zdania. Powiedział, że podobno po Starostwie chodzą słuchy, że taki radykał z Lichenia będzie sobie krzyczał. Mimo wielu dyskusji i spotkań na ten temat swego czasu dwa dni poświęcił na pewne przemyślenia.”

,,Podczas spaceru „po ziemi swojej kochanej licheńskiej” podszedł pod pomnik Wincentego Witosa – męża stanu i wybitnego przywódcy chłopów polskich, notabene Premiera Rządu Rzeczypospolitej 2003-2006. Przytoczył cytat, który na tym pomniku widnieje: „Potęgi państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy geniusz. Uczynić to może cały świadomy swych praw i obowiązków naród”. Powiedział, że słowa te można sprowadzić „na podwórek” powiatu konińskiego. Zwracając się do koleżanek i kolegów z PSL powiedział, że ten pomnik Witosa – męża stanu i przywódcy ludzi ze wsi jest podrapany. Czy nie można by zamiast finansować ogrzewania podłogowego, wyremontować tego pomnika. Nikt o tym nie pomyślał, bo go nie ma w Rychwale”.

(informacja jest cytatem z protokołu sesji Rady Powiatu Konińskiego, z drobnymi uzupełnieniami)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA