MNIEJ DLA BANKÓW ŻYWNOŚCI. Najuboższym będzie trudniej

Senator Ireneusz Niewiarowski nagłośnił problem radykalnego zmniejszenie pomocy dla najbardziej potrzebujących, która płynęła z Unii Europejskiej. Banki Żywności, w tym Koniński Bank Żywności apelują o utrzymanie Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD).

11 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie dotyczące zasad realizacji tego programu na rok 2012. Skutki tej decyzji dotkną najuboższych mieszkańców naszego regionu. Zmniejszenie w skali kraju z 75 milionów euro na 17 mln środków przeznaczonych na realizację programu będzie miało bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie liczb potrzebujących, którzy w nadchodzącym roku otrzymają pomoc żywnościową. Sytuacja ta może doprowadzić do pogłębienia skali ubóstwa w regionie konińskim jak i w Polsce.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA