SZPITAL W KONINIE. Podwyżek nie będzie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie uznała, że nie ma obecnie możliwości finansowych na dokonanie podwyżek płac pracowników o 600 zł brutto miesięcznie, których żądają cztery związki zawodowe.

Zobowiązania szpitala wobec kontrahentów wyniosły 39,9 mln zł na koniec maja 2011 roku. W tym zobowiązania wymagalne to 14,3 mln zł.

Spełnienie żądań związków zawodowych oznaczałoby dla szpitala zwiększenie kosztów działalności o około 1,2 mln zł miesięcznie.

Obecnie dyrekcja szpitala oczekuje na rozpoczęcie postępowanie mediacyjnego przez mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA