PWSZ KONIN. Siedmiu na kierownika Działu Promocji

Do postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Działu Promocji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie zakwalifikowane zostały następujące osoby: Justyna Bruch, Tomasz Jan Cieślak, Michał Czerniejewski, Artur Rewekant, Dariusz Wiliński, Monika Wojciechowska, Olga Żaryn.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA