PLATFORMA OBYWATELSKA, TUREK. Sprzeniewierzyli się

ldc9fef5f6ffe8abd2621a6db847eb47a_0x0

Rada Powiatowa Platformy Obywatelskiej w Turku wydała stanowisko krytykujące radnych tego ugrupowania. Ponadto odwołała Krystiana Krawczyka z funkcji członka zarządu.

,,W ostatnich tygodniach niektórzy radni Rady Miejskiej Turku oraz Rady Powiatu Tureckiego, którzy zdobyli mandaty z list Platformy Obywatelskiej RP swoim działaniem narazili na szwank dobre imię Platformy. Postępowali w życiu publicznym niezgodnie z programem i interesem politycznym oraz sprzeniewierzyli się celom Platformy Obywatelskiej.

W związku z powyższym Rada Powiatowa Platformy Obywatelskiej oświadcza:

Romuald Antosik i Mariola Kadrzyńska-Siwek oraz Anita Dzieciątkowska-Pieścik, Władysław Karski i Andrzej Wojtkowiak nie reprezentują stanowiska Platformy Obywatelskiej RP.

Nie mają żadnego prawa do wypowiadania się w imieniu PO. Wszelkie działania i wypowiedzi w/w radnych odzwierciedlają tylko i wyłącznie ich prywatne poglądy.

Rada Powiatowa PO odwołała radnego Krystiana Krawczyka z funkcji członka zarządu powiatowego PO.

Zarząd Powiatowy PO na swoim posiedzeniu podjął uchwałę o skierowaniu wniosku do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie Krystiana Krawczyka z szeregu członków Platformy Obywatelskiej.”

Zarząd koła PO Turek:

1. przewodnicząca – Marianna Nitecka

2. wiceprzewodniczący – Zbigniew Korzeniowski

3. sekretarz – Marta Kiszewska

4. skarbnik – Janusz Stryczniewicz

5. członek – Elżbieta Michałowicz

6. członek – Dariusz Młynarczyk

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA