KONIN. Głos w imieniu niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pracuje już w nowym składzie. Tworzą ją: Iwona Balcerzak (Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem), Hanna Łajdecka (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), Maria Barbara Zaborowska-Ośmielak (Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku), Anna Leśna-Szymańska (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi “Gepetto”) oraz Karol Włodarczyk (Fundacja Podaj Dalej im. Doktora Piotra Janaszka).