POWIAT TURECKI. Wsparcie dla rodzin

Wychodząc z pomocą rodzinom borykającym się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi powstał przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku  – Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego.

W ośrodku można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa prawnego, obywatelskiego oraz psychologicznego. Obok psychologa i prawnika do współpracy z potrzebującymi pomocy są zapraszani również inni specjaliści. Działalność ośrodka będzie prowadzona do końca roku i oprócz stałych dyżurów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku (ul. Łąkowa 1) będą odbywać się sesje wyjazdowe specjalistów do gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Stałe dyżury prawnika w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego odbywać się będą w godz. 15.30-19.30 w następujących dniach: 26 sierpnia, 30 września, 28 października, 25 listopada, 16 grudnia. Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji na temat możliwości skorzystania z oferowanej przez ośrodek pomocy pod nr tel. 63 280 11 32 oraz 63 280 11 31, bądź drogą elektroniczną e-mail: pcpr@powiat.turek.pl

Ośrodek powstał w ramach programu „Powiat turecki wspierający działania na rzecz rozwoju systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

nadesłała: Małgorzata Kurzawa – Starostwo Powiatowe w Turku

PS. Teksty dotyczące wsparcia dla rodzin będzie można znaleźć w dziale: ,,Psychologia”, zakładka ,,Wsparcie dla rodzin”. Zachęcamy do nadsyłania informacji i artykułów.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA