WIERZBINEK. Najbardziej profrancuska gmina w regionie

Francja1

W regionie konińskim najbardziej profrancuską gminą jest zapewne Wierzbinek. Od wielu lat współpracuje on z gminą Maure de Bretagne. Grupy z obu krajów wzajemnie się odwiedzają. Ostatnio gościła w Polsce 12-osobowa delegacja (przedstawiciele samorządu, emerytowani nauczyciele, rolnicy), która zobaczyła m.in. Warszawę, Trójmiasto, Malbork, Sanktuarium Maryjne w Licheniu, Kopalnię Soli w Kłodawie. Najwięcej serdeczności było jednak w gminie Wierzbinek.

Francuzi zobaczyli m.in. odkrywkę węgla brunatnego ,,Tomisławice”, gospodarstwo rolne Eugeniusza Gołębiowskiego z Kazubka, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Wierzbinku. Był też czas na uroczyste i integracyjne spotkania, pozwalające lepiej się poznać. Atrakcją wodna był rejs stateczkiem po jeziorze ślesińskim.

Podczas pożegnania w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Morzyczynie wójt Paweł Szczepankiewicz przekazał gościom obraz zabytkowego pałacyku, w którym mieści się Urząd Gminy. Sam natomiast otrzymał symboliczny medal za współpracę Wierzbinek – Maure de Bretagne.