WIERZBINEK. Górnik będzie kopał

Górnik Wierzbinek to nazwa nowego zespołu, który przystąpi do rozgrywek konińskiej klasy B. Powstał on z inicjatywy wójta Pawła Szczepankiewicza. Górnik Wierzbinek nie chce być obecny tylko na polu sportowym, ale także włączać się w inne obszary społecznej aktywności.

Szkoleniowcem zespołu został Piotr Zajdel, który podkreśla, że w gminie Wierzbinek nie brakuje piłkarsko uzdolnionej młodzieży. Tworząc ten zespół chcemy wpłynąć na propagowanie kultury fizycznej w gminie. Będziemy zachęcać do gry i pokazywać, jak pozytywnie zagospodarować wolny czas młodzieży.

Nowym prezesem klubu został Janusz Chojnicki. Pierwszy sezon będzie potrzebny na zbadanie sytuacji. Nie mówimy o awansie. Czeka nas dużo pracy, bowiem organizacja całego przedsięwzięcia nie jest łatwa.

Klub Piłkarski Górnik Wierzbinek będzie rozgrywał mecze na nowowybudowanym stadionie w Chlebowie.