SKULSK, GOLINA, WILCZYN. Najwyższe bezrobocie

W pierwszym półroczu najwyższe bezrobocie było w gminach: Skulsk (16,92 proc. w stosunku do aktywnych zawodowo), Golina (15,96 proc.) i Wilczyn (15,48 proc.). Najniższe w gminach: Rychwał (10,84 proc.), Grodziec (11,52 proc.) i Stare Miasto (11,57 proc.).

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA