KWB ,,KONIN”, WIERZBINEK. Pierwszy węgiel

Dzisiaj przed południem z odkrywki ,,Tomisławice”, znajdującej się w większości na terenie gminy Wierzbinek, wydobyto pierwszy węgiel. Jest on transportowany samochodami do Lubstowa, a dopiero stamtąd koleją do elektrowni. Takie rozwiązanie budzi sporo kontrowersji, bowiem mieszkańcy obawiają się zniszczenia dróg.

Zdejmowanie nadkładu rozpoczęto w maju 2010 roku. Roboty górnicze na Tomisławicach poprzedził transport maszyn z zamkniętej odkrywki Lubstów. Od chwili rozpoczęcia zdejmowania nadkładu na odkrywce prowadzone są prace związane z przyszłą rekultywacją techniczną i biologiczną wyrobiska. Po zakończeniu eksploatacji w miejscu odkrywki powstanie między innymi kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz zbiornik wodny o powierzchni ponad 200 ha. Zakończenie eksploatacji nastąpi około roku 2030. Zasoby są szacowane na 41 milionów ton.