UCZELNIE. Konińska Gazeta Internetowa poleca

Teksty dotyczące uczelni wyższych są zamieszczane w dziale OŚWIATA – Uczelnie. Te uczelnie, które promują się na łamach Konińskiej Gazety Internetowej. mają dodatkowo własną zakładkę. Są to: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie oraz Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Koninie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tych uczelni.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA