ZDZIWIENIA. Konin wpływa na demaskowanie szatana i jego popleczników?

3 września biskup Wiesław Mering podczas pielgrzymki mieszkańców rejonu konińskiego do Włocławka, w której brali także udział przedstawiciele samorządu Konina, stwierdził o pewnym szarpidrucie: Bluźnierca, satanista, miłośnik wcielonego zła dostanie do dyspozycji ekran publicznej telewizji, by łatwiej mógł głosić swoje trucicielskie nauki. 21 września premier Donald Tusk podczas wizyty w Koninie tak scharakteryzował lidera jednego z ugrupowań: To wcielony diabeł. Zarówno biskup Mering, jak i premier Tusk to poważne osoby. I zapewne wiedzą, co mówią. Ale interesująca jest tutaj rola Konina. Czyżby Konin w jakiś sposób wpływał na demaskowanie szatańskich sił?