WYBORY 2011. Bank Żywności w Koninie propagandowo żywi Niewiarowskiego

W urzędach gmin pojawiły się broszurki promujące Bank Żywności w Koninie, w których pierwszoplanowym bohaterem jest prezes Ireneusz Niewiarowski. Na wydawnictwo 3,5 tys. zł dał …Urząd Miejski w Koninie. W urzędach gmin nie można prowadzić kampanii wyborczej. Ale promować kandydata Niewiarowskiego można – w innej, pośredniej formie. Przynajmniej jemu tak się wydaje. Niewiarowski lubi używać sloganów o obywatelskości, przejrzystości, czystości postępowania publicznego. Warto jednak przy okazji pamiętać o tym głównym celu – parlamentarnym stołeczku. A wtedy cel uświęca środki.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA